Aktualności


UWAGA!!! POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU ZAPRASZA NA:

TARGI PRACY

więciej >>>


UWAGA!!! POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU OGŁASZA NABÓR NA:

SZKOLENIA INDYWIDUALNE

więciej >>>


Nabór na staże

Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku ogłasza nabór wniosków w sprawie zawarcia umów o zorganizowanie staży na okres do 6 miesięcy dla 147 osób bezrobotnych, które:

  • - w latach 2008-2013 nie były uczestnikami projektu systemowego pn. „Uwierz w siebie” i jednocześnie spełniają główne założenia projektu systemowego*,
  • - uprzednio utraciły zatrudnienie w instytucjach sektora oświaty.
     

więciej >>>


Nabór na staże dla osób po 50 roku życia

POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU ZAPRASZA OSOBY BEZROBOTNE POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA, DO UDZIAŁU W PROJEKCIE pn. „DOJRZAŁY PRACOWNIK”

więciej >>>


POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU KONKURSOWEGO PN. „DOJRZAŁY PRACOWNIK" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OGŁASZA NABÓR OSÓB BEZROBOTNYCH POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA NA SZKOLENIE GRUPOWE:

OPIEKUN DZIECIĘCY – dla 10 osób

więciej >>>


POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU KONKURSOWEGO PN. „POMYSŁ NA PRACĘ" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OGŁASZA NABÓR OSÓB BEZROBOTNYCH DO 27 ROKU ŻYCIA (tj. osób bezrobotnych do 25 roku życia lub osób bezrobotnych do 27 roku życia, którym nie upłynęło 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej) ORAZ OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH NA SZKOLENIA GRUPOWE:

OPERATOR SPRZĘTU CIĘŻKIEGO – dla 10 osób

więciej >>>


POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU KONKURSOWEGO PN. „POMYSŁ NA PRACĘ" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OGŁASZA NABÓR OSÓB BEZROBOTNYCH DO 27 ROKU ŻYCIA (tj. osób bezrobotnych do 25 roku życia lub osób bezrobotnych do 27 roku życia, którym nie upłynęło 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej) ORAZ OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH NA SZKOLENIA GRUPOWE:

SPECJALISTA ds. KADR I PŁAC – dla 10 osób

więciej >>>


Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku ogłasza nabór wniosków w sprawie zawarcia umów o zorganizowanie staży dla 250 osób bezrobotnych na okres do 6 miesięcy w ramach projektu systemowego pn. „Uwierz w siebie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

więciej >>>


POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU KONKURSOWEGO PN. „DOJRZAŁY PRACOWNIK” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OGŁASZA NABÓR OSÓB BEZROBOTNYCH POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA NA SZKOLENIA GRUPOWE:

  1. PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA – dla 10 osób
  2. PRACOWNIK OCHRONY OSÓB I MIENIA – dla 10 osób

więcej >>>


Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku informuje, na stronie www.pupklobuck.pl w zakładce Dla bezrobotnych i poszukujących pracy ⇨ Formy aktywizacji ⇨ Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji został zamieszczony Plan Szkoleń na rok 2014.

więcej >>>


Informacje o wolnych naborach na poszczególne formy aktywizacji w ramach ogłaszanych programów współfinansowanych ze środków FP, PFRON, EFS umieszczane są na stronie www.pupklobuck.pl.


 

 UWAGA!

Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku informuje, że odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną są udzielane wyłącznie w sytuacji, kiedy e-mail zawiera przynajmniej temat wiadomości oraz imię i nazwisko osoby piszącej.


 


 

Dane adresowe
Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku
42-100 Kłobuck
ul. Długosza 114
Telefon: 34 317 44 00
Fax: 34 317 13 45
 
e-mail:
www.pupklobuck.pl
NIP: 574-134-57-69
REGON: 151526009
Statystyki odwiedzin
Dzisiaj: 9
W tym miesiącu: 3655
Wszystkich odwiedzin: 45764
Polityka prywatności